Leasing je finančný nástroj, ktorý poskytuje tvorivé a
transparentné riešenie prístupu k produktom
využívajúcim najnovšie technológie pri súčasnom
dodržaní limitných rozpočtov zákazníka na investície.
Tvorba inovatívnych konceptov v tejto oblasti a
ich využívanie na trhu je oblasťou špecializácie
GRENKELEASINGu.

Classic Leasing
Ak to má byť nekomplikovaná zmluva s jasnými pravidlami pre cenovo citlivých zákazníkov,
tak náš základný produkt – CLASSIC LEASING je ideálnym riešením. CLASSIC LEASING poskytuje všetko, čo leasing poskytovať má: jednoduchý prístup k predmetu nájmu a plnú kontrolu nákladov v podobe pravidelných splátok v nemennej výške. Zákazník má možnosť odkúpenia alebo vrátenia predmetu leasingu na konci obobia leasingu podľa svojho uváženia.

Finančný Leasing
Tradičné riešenie pre zákazníkov, ktorí už vopred vedia, že na konci obdobia leasingu chcú predmet leasingu vlastniť. Predmet leasingu je nájomcovi na konci obdobia leasingu odpredaný
za vopred dohodnutú zostakovú cenu.

Exchange Leasing
Pri tomto type kontraktu je nájomcovi daná možnosť nahradenia prenajatého vybavenia novším zariadením najnovšej technológie ešte pred ukončením doby nájmu.
Leasingové splátky v tomto prípade zostávajú nezmenené
a doba nájmu je upravená.

Expres servis
Bezplatná služba poskytovaná
predajcom. Záväzné rozhodnutie
o poskytnutí leasingu do
výšky 25.000 Eur je v tomto
prípade uskutočnené do 30 minút.

     
Copyright© - Pavol Matolek - PMAT, 2009 Created by Lizard